Salut mental nens i adolescents

L’àrea de salut mental infanto-juvenil va dirigida a nens i adolescents amb dificultats en alguna o diverses àrees de la seva vida. Ambdues etapes són essencials per un bon desenvolupament en la vida adulta.
El servei consta de dues parts principals: avaluació i diagnosi, i intervenció i tractament, des d’un prisma integrador, és a dir, utilitzant diverses tècniques en funció de les característiques i necessitats de la persona.
Un procés psicoterapèutic és aprenentatge i creixement personal. Per nosaltres és fonamental fer-ho de forma holística, treballant conjuntament amb família i escola.

PRIMERA INFÀNCIA

Pors
La por és un mecanisme innat de defensa que s’activa davant la percepció d’un perill, que pot ser real o no. Cal treballar-la quan no ens ajuda a adaptar-nos al nostre dia a dia i es manifesta en forma de fòbia o quadre ansiós.


Trastorns del son
Són un conjunt de dificultats que afecten al bon desenvolupament del cicle son-vigília i poden interferir en el funcionament físic, mental i emocional.

ETAPA ESCOLAR

Trastorns de l’aprenentatge
Dificultat específica i persistent en l’adquisició d’un aprenentatge. Aquests trastorns s’inclouen dins dels trastorns del neurodesenvolupament i interfereixen en l’aprenentatge d’habilitats acadèmiques i / o socials i sovint coexisteixen amb problemes de conducta, d’estat d’ànim i / o d’ansietat.


TDAH
Dificultats atencionals i/o d’hiperactivitat-impulsivitat que poden manifestar-se en situacions socials, acadèmiques o laborals de forma persistent (mínim 6 mesos) i interfereixen en el funcionament i/o desenvolupament de l’individu.


Trastorns d’ansietat (pors)
L’ansietat pot aparèixer en determinades experiències de vida, en les que pot esdevenir funcional o patològica. Dins s’hi engloben les fòbies específiques, el trastorn d’ansietat social, el trastorn d’ansietat per separació, el trastorn de pànic, l’agorafòbia, el trastorn d’ansietat generalitzada, entre d’altres.

Trastorns de l’estat d’ànim
Conjunt d’afeccions que es caracteritzen per una alteració de l’humor. El més comú i conegut
socialment és el trastorn depressiu major que es manifesta amb símptomes com un baix estat d’ànim i una pèrdua d’interès i plaer per les coses quotidianes.


Trastorns de la conducta
Molts nens i adolescents presenten a diari dificultats en el comportament, aquestes poden ser lleus i/o puntuals sorgides arrel de situacions concretes. El problema ve quan persisteixen i incrementen amb el temps, aquí és quan recomanem una valoració professional.

ADOLESCÈNCIA

Trastorns de la conducta
Molts nens i adolescents presenten a diari dificultats en el comportament, aquestes poden ser lleus i/o puntuals sorgides arrel de situacions concretes. El
problema ve quan persisteixen i incrementen amb el temps, aquí és quan recomanem una valoració professional.


Dificultats d’aprenentatge
Dificultat específica i persistent en l’adquisició d’un aprenentatge. Aquests trastorns s’inclouen dins dels trastorns del neurodesenvolupament i interfereixen en l’aprenentatge d’habilitats acadèmiques i / o socials i sovint coexisteixen amb problemes de conducta, d’estat d’ànim i / o d’ansietat.


Trets desadaptatius de personalitat
Tots tenim uns trets de personalitat que parteixen d’una base i es van desenvolupant en funció de les experiències vitals.
L’adolescència és l’etapa en la que es van manifestant aquests trets amb més claredat i on podem començar a detectar si hi ha trets disfuncions que no ajuden a l’individu a adaptar-se al seu dia a dia. Solen estar afectades l’àrea de l’afecte, la cognició, les relacions interpersonals i el control dels impulsos. Per aquest motiu és important el poder detectar-ho i treballar la desregulació emocional esdevinguda arrel d’aquests patrons.


Trastorns psicosomàtics
Es caracteritzen per la presència de símptomes físics persistents que generen malestar i no es poden atribuir a una causa orgànica. Poden estar generalitzats en diverses parts del cos o focalitzats en un punt concret; alguns símptomes característics són alteracions de la visió o la marxa, debilitat muscular i restrenyiment.


Trastorns de la comunicació i la relació
Dificultats en les relacions interpersonals degut a una mancança en les habilitats socials que poden venir derivades de diversos factors.


Trastorns d’ansietat
L’ansietat pot aparèixer en determinades experiències de vida, en les que pot esdevenir funcional o patològica. Dins s’hi engloben les fòbies específiques, el trastorn d’ansietat social, el trastorn d’ansietat per separació, el trastorn de pànic, l’agorafòbia, el trastorn d’ansietat generalitzada, entre d’altres.


Trastorns de l’estat d’ànim/afectius
Conjunt d’afeccions que es caracteritzen per una alteració de l’humor. El més comú i conegut socialment és el trastorn depressiu major que es manifesta amb símptomes com un baix estat d’ànim i una pèrdua d’interès i plaer per les coses quotidianes.


Trastorns adaptatius (trauma y estrés)
Símptomes emocionals i/o de conducta derivats d’un o diversos estressors identificable/s que provoquen un intens malestar i/o un deteriorament a nivell
social, laboral o d’altres àrees importants pel desenvolupament.