Psicologia de l'esport

La Psicologia Esportiva és la disciplina que té com a funció l’estudi del comportament humà abans, durant i després de l’activitat esportiva.

Com podem observar en l’àmbit esportiu, la professionalització i la competitivitat està cada vegada més present. És per això que la gestió mental i emocional, és un factor essencial i diferencial en la consecució dels objectius.

L’objectiu principal serà ajudar els esportistes a utilitzar principis psicològics per millorar el seu rendiment, optimitzar els recursos i afavorir el benestar en la pràctica esportiva.

En la nostra intervenció realitzarem una avaluació psicològica, un pla d’intervenció basat en l’establiment d’objectius i l’aprenentatge de les diferents habilitats (concentració, regulació emocional, control de l’estrès, motivació…) dirigides a maximitzar el rendiment esportiu i el benestar personal.

Tot aquest treball està destinat a professionals de l’esport,
esportistes, entrenadors, àrbitres, entitats esportives, famílies i persones
que vulguin una millora en la seva pràctica esportiva.