GESTIÓ DE L’ESTRÈS: MINDFULNESS

Què és realment l’estrès? Com ens afecta? Què fem per combatre’l?
Cada dia més els nostres estils de vida ens fan conviure més amb l’estrès: pressió laboral, autoexigència, demandes constants, immediatesa excessiva, multitasca, la incertesa en molts àmbits, la comunicació digital i sobretot la percepció alarmant de la manca de control. Aquest estrès s’experimenta en moltes ocasions en l’àmbit social, laboral i personal perjudicant la nostra salut.

Quan parlem de l’estrès, parlem de la reacció innata que tenim per sobreviure i adaptar-nos a l’ambient. Quan percebem que els nostres recursos són inferiors a les demandes de l’ambient o les nostres exigències perduren massa en el temps, el nostre estrès començarà a ser nociu i el nostre cos deixarà de funcionar arribant a emmalaltir.

MINDFULNESS

El Mindfulness és actualment una de les teràpies pioneres en l’àmbit psicològic i està considerada una de les teràpies de 3a generació.

Quan parlem de Mindfulness, parlem de la capacitat d’estar atents al moment present sense jutjar-lo i acceptant-lo (Kabat-Zinn, 2007). Quan som conscients del que estem fent, pensant o sentint, estem practicant mindfulness (Simon, 2007). El problema és que habitualment la nostra ment es troba vagant sense cap orientació, distreta saltant de pensament en pensament i generant així patiment.

La pràctica conscient consisteix en identifi- car les coses que succeeixen fora d’un ma- teix (per exemple, coses que veiem, olorem o sentim), i les coses que succeeixen interna- ment (per exemple, pensaments, sentiments i sensacions).

Així doncs, parem atenció a totes aquestes experiències, però en cap moment les etiquetem com a bones o dolentes, es tracta de no emetre cap judici.

L’estrès diari i la forma de viure frenètica ens deixen poc espai per aturar-nos i poder observar com ens sentim, com pensem o com actuem. El Mindfulness serà l’habilitat i la forma de relacionar-nos amb el què passa i ens permetrà funcionar amb més efectivitat, rendiment i salut.

MBSR REDUCCIÓ DE L’ESTRÉS BASAT EN EL MINDFULNESS

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
És un programa desenvolupat per Jon Kabat-Zinn els anys 70 amb l’objectiu de tractar diferents patologies relacionades amb l’estrès. El propòsit principal del programa MBSR es centra en conèixer i aprendre les habilitats d’atenció plena i com utilitzar-les per potenciar una salut tant mental com física.

MBCT INTEGRACIÓ DE MINDFULNESS AMB GESTIÓ DE L’ESTRÈS

MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
És un programa que integra les pràctiques de Mindfulness amb la ciència cognitiva. Es va crear per la prevenció de recaigudes en la depressió, però amb el temps el seu focus d’intervenció ha anat evolucionant cap a la població en general. A diferència del MBSR (Mindfulness Bases Stress Reduc- tion) busca profunditzar en les causes del malestar psicològic.

El programa està dirigit a totes aquelles persones que experimentin ansietat, excés de ruminacions, fluctuacions en el seu estat d’ànim, estrès i reactivitat cognitiva i emocional.